Aandacht voor zaken die jij graag wil verbeteren! Focus op resultaat!

Als HRD expert ondersteun ik organisaties bij de ontwikkeling van hun mensen en teams. Afgestemd op jouw organisatiedoelen en op een manier die recht doet aan het talent en betrokkenheid van de medewerkers.

 


Ruim 25 jaar ervaring in het vormgeven van leren & ontwikkelen van mensen en organisaties. 

Met name in een technische omgeving.

Procesindustrie, maakbedrijven.


Alles wat aandacht krijgt groeit (Aristoteles 384-322 v.C)

Dit is een van de universele wetten van het leven. Als je oprechte aandacht schenkt aan de mensen om je heen, krijg je daar veel voor terug. Aandacht geven is een vorm van waardering geven.
Mensen het gevoel geven dat ze erbij horen en dat ze ertoe doen, laat mensen groeien en boven zichzelf uitstijgen.

Hoe meer aandacht je aan iets schenkt, hoe meer je hier van zult krijgen.
Dat geldt voor zowel positieve als negatieve zaken.


“Aandacht is het fundament van onze
emotionele intelligentie”

(Daniel Goleman)

Jouw aandachtsvaardigheden zijn bepalend voor de kwaliteit van de dingen die je doet. Zijn je aandachtsvaardigheden onderontwikkeld, dan verloopt het moeizaam; zijn ze robuust, dan blink je uit. Dit subtiele vermogen is in belangrijke mate bepalend voor hoe goed je functioneert.

Jouw vermogen om je aandacht te sturen en hier bewust mee om te gaan, kan je succes in grote mate beïnvloeden. Daarbij speelt de driehoek – IK – De Ander – Mijn omgeving een belangrijke rol.