Trainingen

Niet trainen om het trainen maar om mensen en organisaties beter te laten functioneren. Kortom, er moet altijd een leervraag en een organisatiedoel zijn. Daarop stem ik de aanpak en inhoud af.

 

Trainingen en coaching op het gebied van leiderschap

Geen kant en klaar programma dus, wel een basis van waaruit ik vertrek – De Acht van Aandacht.  Dat zijn de acht gebieden waar het bij leidinggeven om draait. Je vindt er geen oplossingen. Je vindt er vragen die je helpen om jouw problemen goed te definiëren. En als de problemen en doelen helder zijn, stemmen wij daarop de aanpak af.

De training kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd en is altijd afgestemd op de doelgroep.

 

De Acht Van Aandacht

 

Trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit

Aandacht voor jouw persoonlijke uitdagingen of die van je team. Wil je effectiever leren werken? Wil je de samenwerking binnen je team verbeteren? Beter worden in het geven van of omgaan met feedback? Beter leren delegeren?

 

Trainingen en advies op het gebied van organisatie-ontwikkeling

Uitdagingen van de organisatie overstijgen het individu en het team. Ze helpen de organisatie als geheel vooruit. Enkele voorbeelden van organisatie-ontwikkelingstrajecten waar ikzelf aan meegewerkt heb:

  • Het verminderen van de ‘verzuiling’ door het bevorderen van de samenwerking over afdelingen heen.
  • Het terugdringen van verspilling door het implementeren van Lean technieken.
  • Het vergroten van de veiligheid op de werkvloer door het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

 

 


 

 

Gecertificeerd DISC Professional

  • DISC
  • DISC Drijfveren
  • DISC voor Teams

De Acht van Aandacht