Goede teams maken meer fouten!

Gepubliceerd op 24 januari 2024 om 14:06

Dat klinkt niet logisch en dus was ik er direct met mijn aandacht bij toen deze uitspraak van Amy Edmondson voorbij kwam in een podcast. Goede teams behoren nu eenmaal minder fouten te maken, toch?

Amy Edmondson is de goeroe op het gebied van psychologische veiligheid. Een best wel complex fenomeen met veel verschillende facetten. Ze vertelde in de podcast hoe ze tot het inzicht van het grote belang van psychologische veiligheid was gekomen. In 1999 deed zij onderzoek aan Harvard naar de best functionerende teams verpleegkundigen in een ziekenhuis. Haar hypothese: "Beter functionerende teams maken minder fouten".  Haar onderzoek toonde echter het tegendeel aan. De als goed bekend staande teams bleken de meeste fouten te maken. Althans op papier. Zij  registreerden wat er allemaal niet goed ging, ze bespraken gemaakte fouten en leerden hierdoor meer en sneller. En die slecht functionerende teams die zogenaamd geen fouten maakten? Die veegden hun missers onder het tapijt, angstig als zij waren om als ineffectief te boek te staan. De bepalende factor in dit geheel: de aan- of afwezigheid van psychologische veiligheid. Een onzichtbare kracht in de onderstroom die bepaalt of je interpersoonlijke risico’s durft te nemen of niet.

Het ontbreken van psychologische veiligheid maakt teams minder effectief en kan tot grote schade leiden, zowel aan personen als aan het bedrijf zelf. Een bekend en vaak beschreven voorbeeld is het dieselschandaal bij Volkswagen. Als mensen uit angst fouten, klachten of frustraties niet ter sprake durven brengen, mis je als leidinggevende belangrijke informatie. Dat brengt je als leidinggevende in een kwetsbare positie. Je kunt nooit alles overzien van wat er in je organisatie, divisie of afdeling gebeurd. Hoe groter de angst, hoe meer er verborgen blijft.

Amy Edmondson heeft het grote belang van psychologische veiligheid voor het succes van teams, leren in organisaties en innovatie op de kaart gezet. Je hebt als organisatie de mogelijkheden om psychologische veiligheid te meten en effectief aan te pakken. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.